Strona główna / Dla umysłu / Trudne słowa

Trudne słowa

Potrafisz wskazać odpowiednie znaczenie tego słowa?

Bezprecedensowy

Chyba sobie żartujesz? Spróbuj jeszcze raz

Taki, który nigdy nie miał procesu karnego.
Łączący różne style i doktryny.
Zdarzający się po raz pierwszy. Niemający precedensu w przeszłości.

Brawo!

Bezprecedensowy

to inaczej:

Zdarzający się po raz pierwszy. Niemający precedensu w przeszłości.

Użyć tego słowa możesz na przykład w ten sposób:

Przyjezdni pokonali gospodarzy 4:0 co było wydarzeniem bezprecedensowym.

Potrafisz wskazać odpowiednie znaczenie tego słowa?

Egzegeza

Chyba sobie żartujesz? Spróbuj jeszcze raz

Zaawansowany poziom zgagi
Starodawny kompas używany tylko na oceanach
Objaśnianie filologiczne tekstów; też: wynik takiego objaśniania

Brawo!

Egzegeza

to inaczej:

Objaśnianie filologiczne tekstów; też: wynik takiego objaśniania

Użyć tego słowa możesz na przykład w ten sposób:

Pani profesor, nie rozumiem tego tekstu, czy mogłaby Pani dla mnie zrobić jeszcze raz tę egzegezę.

Potrafisz wskazać odpowiednie znaczenie tego słowa?

Eudajmonizm

Chyba sobie żartujesz? Spróbuj jeszcze raz

zjawisko przyrodnicze, stan zaraz po wychuchu wulkanu.
kult wielbiący starożytnego artyztę Eudajmona.
Pogląd etyczny, według którego szczęście jest najwyższym dobrem i celem człowieka.

Brawo!

Eudajmonizm

to inaczej:

Pogląd etyczny, według którego szczęście jest najwyższym dobrem i celem człowieka.

Użyć tego słowa możesz na przykład w ten sposób:

Eudaimonia jest najwyższą wartością i celem życia ludzkiego - ludzie wyznający tę myśl utoożsamiają się z eudajmonizmem.

Potrafisz wskazać odpowiednie znaczenie tego słowa?

Konstatacja

Chyba sobie żartujesz? Spróbuj jeszcze raz

Ułożenie gwiazd na niebie.
Ważny dokument państwowy.
Stwierdzenie jakiegoś faktu.

Brawo!

Konstatacja

to inaczej:

Stwierdzenie jakiegoś faktu.

Użyć tego słowa możesz na przykład w ten sposób:

To prowadzi nas do konstatacji, że mrówki są bardziej pracowite od wielu ludzi.

Potrafisz wskazać odpowiednie znaczenie tego słowa?

Ambiwalencja

Chyba sobie żartujesz? Spróbuj jeszcze raz

Samica łosia północnoamerykańskiego.
Naukowa nazwa rozwolnienia.
Współwystępowanie przeciwstawnych cech lub elementów.

Brawo!

Ambiwalencja

to inaczej:

Współwystępowanie przeciwstawnych cech lub elementów.

Użyć tego słowa możesz na przykład w ten sposób:

Miał do niej stosunek ambiwalentny - z jednej strony bardzo mu się podobała, z drugiej, nie mógł słuchać jej gadania.

Kolejny zestaw
Czas: 0
Instrukcja